Kulttuuri

Teot kertovat enemmän kuin sanat

Falckilla uskotaan tiimityöhön. Olemme ammattilaistiimi, joka perustuu välittämiseen. Hyvää tiimityötä ruokkivat hyvät kollegat, sosiaalinen toiminta sekä ystävällinen ja epämuodollinen ilmapiiri.

Muutamme hoivan toiminnaksi. Ja uskomme, että tekomme kertovat enemmän kuin sanat. Meitä arvioidaan sen mukaan, miten toimimme. Siksi yrityskulttuurimme perustana ovat Winning Behaviours -toimintamallit.

Winning Behavours -mallit ohjaavat jokaista tekemäämme päätöstä. Ne ohjaavat kaikkea toimintaamme – suhteessa toisiimme ja yhteisöihin, joita palvelemme. Ne toimivat henkilöstömme kouluttamisen pohjana. Lyhyesti sanottuna ne ovat Falckin ydin.

Ambulance_Spain 16 - Web_16_9

Olemme sitoutuneet välittämään

Hädänalaiset ihmiset ovat jokaisen tekemämme päätöksen ytimessä, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan kilpailukykyämme erinomaisten palvelujen tarjoamisessa ihmishenkien pelastamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi.

Reagoimme nopeasti ja osaamme muuntaa välittämisen toiminnaksi. Välitämme siitä mitä teemme ja heistä, joille työskentelemme, joille tarjoamme palveluitamme ja joiden kanssa työskentelemme.

These photos can be used for internal presentations, external marketing materials such as posters, flyers, rollups and social media. License expires 1st of September 2025.

Rakennamme luottamusta

Laatu ja eettisyys ovat etusijalla kaikessa mitä teemme. Varjelemme toimintamandaattiamme toimimalla läpinäkyvästi ja noudattamalla korkeaa vaatimustasoa.

Emme tingi lojaalisuudesta ja tasalaatuisuudesta, joilla ansaitaan ja ylläpidetään asiakkaiden ja yhteiskunnan luottamus. Kilpailutilanteita lähestymme vahvalla eettisellä kompassilla.

Olemme avoimia ja rehellisiä esimiehillemme, työntekijöillemme ja toisillemme. Kerromme rohkeasti, jos Falckin nuhteettomuus on vaarassa.

Ambulance Rocky Mountain man 3 - Web_16_9

Yhdessä luomme lisäarvoa

Tuomme lisäarvoa yhteiskunnalle ja apua tarvitseville olemalla paikalla, kun meitä tarvitaan. Emme koskaan tyydy luomaan arvoa pelkästään osakkeenomistajille. Näin kunnioitamme liiketoimintaamme tehtyjä investointeja ja mahdollistamme tulevan rahoituksen hätävaste- ja terveydenhuoltopalvelujen kehittämiselle.

Työskentelemme tehokkaasti yhdessä eri toimintojen, maiden ja liiketoimintayksiköiden välillä, sillä haluamme jatkuvasti parantaa palveluitamme ja ylittää tavanomaiset standardit, mikä erottaa meidät kilpailijoista.

Tutustu tarkemmin